انواع مراقبت های مو

انواع مراقبت های مو

اولين و تنها مركز صافي مو با ١٠ لاين مختلف:

١- موي فر و وز بدونه دكلره:صافی دائم مو
٢- موي فر و حالت دار كه دكلره يا مش داره: المنت مو
٣- موي اسيب ديده و دميج : كراتينه احيايي
٤- وزگيري براي موهاي وز و خشك : كراتينه سرد
٥- موهاي خشك : ويتامين احيايي
٦- موهاي كم اسيب ديده و خشك : ويتامينه قوي
٧- موهاي خيلي خشك : بوتاكس مو(بدون صافی)
8-موهای کم پشت و نازک(ضخیم و پرپشت کردن مو):درمان 3 ماهه
9-موهای فر و وز:صافی ژاپنی موقت
10-موهای دارای ریزش شدید:درمان 42 روزه