اکستنشن مو
- استفاده از موي قيچي شده از سر ٢ قابليت دكلره و رنگ فر دائم براشينگ و... موهاي اكستنشن ٣ استفاده از جديد ترين و بهترين دستگاه ٤ -استفاده از ٤ دستگاه ليزري ، متناسب با جنس موي شما ٥-استفاده از مواد درجه ١ ٦-تقسيم بندي صحيح ٧-استفاده از نزديكترين جنس و حالت مو به موي خود مشتري، با اين كار هيچكس متوجه تفاوت موي شما و اكستنشن كردن شما نميشه😉 ٨ -سرعت و تبحر در كار اكستنشن مو ١ الي ٣ ساعت زمان ميبره ٩-تضمين و مسئوليت پذيري در كار ١٠- و... دوستاني كه تمايل به اكستنشن دارند هر روز ميتونن مشاوره حضوري تشريف بيارن هم كارو از نزديك ببينن، هم كيفيت . روزانه حداقل ٧ تا ١٠ مشتري در سالن هستند كه اگه سوال ياابهامي در كار بود از مشتري هاي قديمي اطلاعات كسب كنند. توجه: كليه مواد مصرفي در سالن اكستنشن مهناز درجه ١ و مستقيم توسط خانم مهناز وارد ميشود.