تفاوت اكستنشن ليزري

تفاوت اكستنشن ليزري

تفاوت اكستنشن ليزري با ديگر روش ها: با توجه به اينكه كليه روشها چسب ، رينگ ، دوخت ،تيپ يا لايني، گره ، لمه ، گره و... در سالن مهناز انجام ميشده در حال حاضر بهترين روش ليزري ميباشد كه مورد تاييد پزشكان از نظر نرسيدن كوچكترين اسيب به پياز مو و ساقه مو خود شخص مي باشد.

<>
١ - در اين روش تنها ١٠٪ تا ١٥٪ موي خود شخص براي نصب موي اكستنشن در گير ميشود.

٢ - نصب بسيار ظريف( نصف يك دونه برنج) روي ساقه مو نزديك به ريشه ، كه كمترين نمود را در بين روش ها دارد كه فقط با لمس كردن و باز كردن موها از هم قابل مشاهده است.

٣ - مادهاي كه مو ي اكستنشن را به موي اصلي وصل ميكند كراتين ( ماده اي كه ساختار مو را تشكيل ميدهد) + نوعي چسب بي ضرر ميباشد. اين كراتين در طول مدتي كه موي اكستنشن روي مو قرار دارد قسمت نصب را تقويت كرده و جلو گيري از رسيدن هر گونه اسيب به موي خود شخص و محل اتصال ميكند.

٤ - باز شدن راحت اكستنشن ها با استفاده از ريمور يا حلال خود كراتين كه مانع از خورد شدن و قطع شدن مو در محل اتصال ميكند.

٥ - به دليل ظريف بودن جاي نصب به راحتي ميتوانيد مو ها رو از ريشه برس كشيده كه اين كار مانع از گره خوردن مو هاي اصلي شخص در ريشه و تميز ماندن پوست سر و رشد سريعتر موي اصلي سر( به دليل رسيدن اكسيژن و گردش خون روي پوست سر) ميشود.

٦ - بدون ريزش اكستنشن و افتادن شاخه اي در اين روش البنه در صورت استفاده از كراتين اورجينال و نصب صحيح

٧ - استفاده از دستگاه صحيح براي نصب با توجه به جنس موي مشتري

٨ - بستن موها شنيون كردن دم اسبي بدون مشاهده جاي نصب ، به دليل نصب ظريف در اين روش

تنها توصيهاي كه به كساني كه قصد انجام اكستنشن رو دارند اينه كه اول كارو از نزديك ببينيد بعد با دقت تصميم بگيريد. 🙏

❤️❤️❤️❤️اميدوارم اين مطلب كمكي كرده باشه كه بتونيد بهترين اكستنشن رو چه پيش ما چه جاي ديگه انجام بديد❤️❤️❤️❤️
.